Назва „Вовкулака” має глибокий корінь в староукраїнських віруваннях, і простягає до нас нитку від первісних людей, що заселювали межі теперішньої України. 

Наші предки Слов’яно-руси мали багато народних вірувань:  „є низка фактів, явищ у природі, що нарід не може сприйняти звичайним способом за допомогою своїх змислів і конкретно їх зрозуміти.  Наприклад, як сприйняти світла небесні, зорі, сонце і т.д., які не піддавалися пізнанню за допомогою звичайного? 

Або, як дослідити такі явища, як віру, передчуття і т.д., які звичайними змислами зрозуміти не можна?  Коли первісний нарід не мав інших засобів, щоб ці явища зрозуміти, то він мусів напружувати свою уяву, фантазію і намагатися це все збагнути за допомогою всемітичного мислення і надати йому повний лад і порядок. 

Так постали певні мітичні витвори власного духа, що вклалися в систему народних вірувань, що лягли в основу релігійно-містичного світогляду, але нижчого від віри і другорядного”.  (Джерело:  проф. д-р Леонід Білецький, Історія Української Літератури, т. І, ст. 35).

„Творцями таких леґенд і вірувань були українські племена, що про них згадує літопис під назвами:  поляни, деревляни, сіверяни, дуліби, уличі, хорвати.  Тотемом у них був вовк і вуж.  По цей день у наших поліщуків є повір’я, що чоловік може стати вовком:  звідси назва ВОВКУЛАК”.  (Джерело:  проф. А.М. Андріївський, „Леґенда про смерть Олега”).

Ми не в силі зачитувати всіх книжок та згадок про вовкулаків, тому подаємо тут тільки декілька підставових вірувань з різних часів та околиць:

Єгипет

В старому Єгипті вірили, що душа перебуває в тілі так довго, поки тіло не псується.  Як тільки тіло починає псуватися, душа оселюється в якусь тварину, найчастіше в шакала-вовка.  Вовк тоді є душею людини – вовкулака.  (Джерела:  проф. М.П. „Історія старинного Сходу”; пл.розв. Б. Певний „Рамзес ІІ” – новеля).

Шотляндія

В Шотляндії вірять, що жінки-волоцюги живляться людською кров’ю, перемінюються у вовка-вервольфа.  (Джерела:  „Опіка над вервульфом”, роман сфільмований Артуром Ранком).

Німеччина

В північній Німеччині вірять, що є люди, які можуть бути невидимими, або замінюватися у вовків.  Від цього повіря німецька контрозвідка носила назву „вервольф”.

Карпати

Гуцули вірять, що людина, яка покривдить природу (приміром зломить молоде дерево, або відбере вовченята від вовчиці) є покарана лісовим чародієм – Відьмачем через переміну у вовка.  Вовки з людськими душами мають на шиї ланцюги, виють та страшно мучаться.  (Джерело:  проф. Білецький „Історія Української Літератури” том І).

Волинь

Людина, яка мала любовні зносини з лісовою мавкою чи русалкою є перемінена паном лісу – Лісовиком у вовка-Вовкулаку.  Вовкулака замінюється в людину лише тоді, коли його коханка (лісова мавка чи русалка) безчесно любить його і згідна пожертвувати собою, щоб лише тільки визволити свого любимця.  (Джерело:  Леся Українка „Лісова Пісня”). д.         Запоріжжя:  На запоріжжю вірили, що старі козаки, нездатні до бою, ішли далеко в ліс і там ставали характерниками.  Вони перемінювалися у Вовкулаків-вовків та сміливими наскоками розганяли цілі орди татар.  (Джерела:  Кащенко, Чайківський).